Responsive image

Hitta hit

Linköpings Friidrottsarena är belägen på Universitetsområdet i sydvästra delen av Linköping.
Vi vill informera om att det i området pågår byggnation av en ny stadsdel. Det kan innebära viss byggtrafik samt att skyltningen kan vara bristfällig.

Fria Läroverken ligger på andra sidan Universitetsvägen, det är ca 500m till arenan. Observera att det är bussgata förbi Campushallen, bilar tar sig till arenan via Lambohovsleden.

Friidrottsarenan

Fria Läroverken

Med tåg

Se PM!

Med bil/buss

Linköpings Friidrottsarena nås via Universitetets södra infart.

Parkering

Det finns gott om parkering i området. I direkt anslutning till Friidrottsarenan är dock antalet platser begränsade. Det finns inga dedikerade bussparkeringar, större bussar parkerar lämpligast norr om arenan på den större parkeringsplatsen. Det finns även en större parkering vid FOI väster om Campushallen, den nås via Universitetsvägen.

Responsive image